VOORWAARDEN

PRIVACY

In deze privacyverklaring staat beschreven welke gegevens Hosokawa Micron B.V. verzamelt via haar website(s), wat hiervan het doel is en hoe we met deze gegevens omgaan.

Persoonsgegevens die we verzamelen

De persoonsgegevens die Hosokawa Micron B.V. verzamelt bestaan uit contactgegevens, verzameld via diverse websiteformulieren:

  1. Contactformulier
  2. Service Contactformulier
  3. Sollicitatieformulier
  4. Downloadformulier
  5. Abonneerformulier Nieuwsbrief

Contactformulier en Service contactformulier

Via het Contactformulier en het Service Contactformulier verzamelen we de volgende persoonsgegevens: aanhef, (bedrijfs)naam, land, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden enkel verzameld nadat u er toestemming voor heeft gegeven. Het verzamelen van deze gegevens heeft als doel uw bericht zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen voor een termijn van maximaal zes maanden, zoals vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Na deze termijn worden de gegevens verwijderd uit ons systeem en zijn de gegevens op geen enkel mogelijke manier meer te benaderen.

Sollicitatieformulier

Via het Sollicitatieformulier verzamelen we de volgende persoonsgegevens: aanhef, naam, land, telefoonnummer en eventuele bijlagen (bijvoorbeeld een curriculum vitae). Deze gegevens worden enkel verzameld nadat u er toestemming voor heeft gegeven. Het verzamelen van deze gegevens heeft als doel uw sollicitatie zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen voor een termijn van maximaal vier weken na het einde van de sollicitatieperiode, zoals vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Na deze termijn worden de gegevens verwijderd uit ons systeem en zijn de gegevens op geen enkel mogelijke manier meer te benaderen.

Downloadformulier

Via het Downloadformulier verzamelen we de volgende persoonsgegevens: aanhef, (bedrijfs)naam, land, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden enkel verzameld nadat u er toestemming voor heeft gegeven. Het verzamelen van deze gegevens heeft als doel u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen voor een termijn van maximaal zes maanden, zoals vastgelegd in het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Na deze termijn worden de gegevens verwijderd uit ons systeem en zijn de gegevens op geen enkel mogelijke manier meer te benaderen.

Abonneerformulier Nieuwsbrief

Via het Abonneerformulier Nieuwsbrief verzamelen we de volgende persoonsgegevens: aanhef, (bedrijfs)naam, land, e-mailadres. Deze gegevens worden enkel verzameld nadat u er toestemming voor heeft gegeven. Het verzamelen van deze gegevens heeft als doel u gerichte en gepersonaliseerde elektronische nieuwsbrieven te kunnen sturen die overeenkomen met uw behoeften en interesses.

Iedere elektronische nieuwsbrief die Hosokawa Micron B.V. verstuurt is voorzien van een link waarmee u de door ons opgeslagen gegevens kunt inzien. Tevens bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt uitschrijven voor toekomstige mailingen.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen tot u zich weer uitschrijft. Na uitschrijving worden de gegevens verwijderd uit ons systeem en zijn de gegevens op geen enkel mogelijke manier meer te benaderen.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in de over u verzamelde gegevens. U kunt gebruik maken van dit recht door te klikken op de link onderaan onze elektronische nieuwsbrieven of door contact op te nemen met Hosokawa Micron B.V. De contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring.

Recht op vergetelheid

U heeft recht op verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze systemen. U kunt gebruik maken van dit recht door u uit te schrijven van onze nieuwsbrief of door contact op te nemen met Hosokawa Micron B.V. De contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring.

Verwerkers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij derde partijen in als verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met Spotler Nederland B.V. voor de verzending van elektronische nieuwsbrieven en maken gebruik van Google Analytics, Google AdWords en Bing Ads. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met hun mandaat.

Contact

Hosokawa Micron B.V. doet haar best om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien u vragen of bezwaren heeft met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie kunt u contact opnemen met:

Hosokawa Micron B.V.
Afdeling Marketing
Gildenstraat 26
7005 BL Doetinchem

Contactformulier